Realty Consult

underline

Անշարժ գույք վաճառողներին


Անշարժ գույքի արդյունավետ վաճառքի համար անհրաժեշտ է բացահայտել օբյեկտի տեխնիկական, իրավական և տնտեսական առանձնահատկությունները, որոշել իրացվելիության աստիճանը, իրատեսական շուկայական արժեքը, մշակել համակարգված վաճառքի ծրագիր և գովազդ, պատրաստ լինել պոտենցիալ գնորդների հետ բանակցություններին, նախապատրաստել օբյեկտի ցուցադրման ու գործարքի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Դա մեր աշխատանքն է և մենք պատրաստ ենք մատուցելու Ձեզ որակյալ ծառայություններ: Մենք կնախապատրաստենք և կիրականացնենք գործարքն առավելագույնս կարճ ժամկետներում, Ձեր համար շահավետ պայմաններով: Անշարժ գույքի օբյեկտի վաճառքի նախապատրաստման փուլում մենք նախապես ծրագրավորում ենք արդյունավետ գործարքի իրականացման ապագա բոլոր քայլերը: Առաջին հերթին մենք վերլուծում ենք օբյեկտի արդյունավետ իրացման պայմանները, հիմք ընդունելով վաճառողի ցանկությունները, ինչպես նաև վաճառվող օբյեկտի տեխնիկական, իրավական և տնտեսական բոլոր բնութագրիչները:  Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկում ենք վաճառվող օբյեկտն ապրանքային վիճակի համապատասխանեցման որոշակի գործառույթների իրականացում և  մշակում ենք վաճառքի գործընթացի արդյունավետ ծրագիրը:  
 

Վաճառահանման փուլում մենք ուսումնասիրում ենք պոտենցիալ գնորդների նախապատվություններն ու նրանց հետաքրքրվածության աստիճանը վաճառահանված օբյեկտի նկատմամբ: Տրամադրվում է իրավաբանական, տեխնիկական և տնտեսագիտական անհրաժեշտ խորհրդատվություն: Կազմակերպվում են բանակցություններ պոտենցիալ գնորդների հետ: Արդյունքում մենք հաճախորդներին ներկայացնում ենք կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն, որտեղ արտացոլված են իրականացված ցուցադրությունները, պոտենցիալ գնորդների հետ բանակցությունների արդյունքները և այլ գործոններ: Մենք աշխատում ենք առավելագույնս կենտրոնացնել շուկայում առկա պահանջարկը վաճառվող օբյեկտին: Անշարժ գույքի վաճառահանման ընթացքում չափազանց կարևոր է բացահայտել օբյեկտի հնարավորությունները և յուրահատկությունը, ամրապնդել կոմերցիոն գրավչությունը, իրականացնել լավագույն և առավել արդյունավետ օգտագործման տարբերակի վերլուծություն և համապատասխանեցնել վաճառքի նախագիծը շուկայական իրատեսական ցուցանիշներին:
 

Ձեր անշարժ գույքի օբյեկտի արդյունավետ իրացման համար մենք առաջարկում ենք.
 

 • Մասնագիտական խորհրդատվություն շուկայական արժեքի վերաբերյալ  որակավորված գնահատողի կողմից,
 • Լուսանկարում և վաճառահանված օբյեկտի մասնագիտական գրագետ բնութագիր,
 • Գովազդում շուկայի համապատասխան սեգմենտում,
 • Օբյեկտի վերաբերյալ ինֆորմացիայի տեղադրում մեր ընկերության կայքում,
 • Ցուցադրություններ և օբյեկտի բնութագրիչների ներկայացում պոտենցիալ գնորդին,
 • Պատվիրատուի շահերի ներկայացում, բանակացությունների վարում,
 • Օտարման գործընթացի կազմակերպում և սպասարկում,
 • Փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և նախապատրաստում,
 • Օբյեկտի իրավական փաստաթղթերի համապատասխանեցում գործող օրենսդրությանը,
 • Կանխավճարի կամ նախավճարի պայմանագրի նախապատրաստում, գումարի փոխանցում,
 • Վճարման ճկուն և անվտանգ ֆինանսական սխեմաների մշակում,
 • Անշարժ գույքի չափագրում /հաշվառում/,
 • Պետական գրանցման համար փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում սեղմ ժամկետներում,
 • Գործարքի համալիր իրավաբանական սպասարկում:


<<
Ռիելթի Կոնսալտ>> ընկերությունն առաջարկում է ցանկացած գործառնական նշանակության անշարժ գույքի վաճառքի հետ կապված ռիելթորական ծառայություններ, այդ թվում`
 

 • բնակելի նշանակության օբյեկտների վաճառք,
 • բնակարանի վաճառք,
 • բնակելի տան վաճառք,
 • առանձնատան վաճառք,
 • այգետնակի վաճառք,
 • ցանկացած նշանակության կոմերցիոն օբյեկտների վաճառք,
 • հասարակական նշանակության օբյեկտների վաճառք,
 • առևտրային օբյեկտի վաճառք,
 • գրասենյակային տարածքի վաճառք,
 • սրճարանի, բարի վաճառք,
 • ռեստորանային համալիրի վաճառք,
 • հյուրանոցի վաճառք,
 • կլինիկայի վաճառք,
 • ուսումնական հաստատության վաճառք,
 • գեղեցկության սրահի վաճառք,
 • սպորտային համալիրի վաճառք,
 • բենզալցակայանի և գազալիցքավորման ճնշակայանի վաճառք,
 • արտադրական նշանակության օբյեկտների վաճառք,
 • լեռնահանքային արդյունաբերության օբյեկտների վաճառք,
 • գործարանի վաճառք,
 • ֆաբրիկայի վաճառք,
 • անասնաբուծական ֆերմայի վաճառք,
 • ձկնաբուծական տնտեսության վաճառք,
 • թռչնաֆաբրիկայի վաճառք,
 • ցանկացած նշանակության հողամասերի վաճառք,
 • գյուղատնտեսական հողամասի վաճառք,
 • բնակավայրերի հողերի վաճառք,
 • արդյունաբերության և այլ արտադրական նշանակության հողերի վաճառք,
 • բազմաֆունկցիոնալ նշանակության օբյեկտների և անշարժ գույքի այլ օբյեկտների վաճառք: