Realty Consult

underline

Անշարժ գույքի գնորդներին


Մենք կներկայացնենք գնորդին վաճառահանված անշարժ գույքի օբյեկտի վերաբերյալ համապատասխան տեխնիկական, իրավաբանական և տնտեսական տեղեկատվությունը: Անհրաժեշտության դեպքում կներկայացվի անշարժ գույքի օբյեկտի գնահատման հաշվետվություն, ինչպես նաև կներկայացվի համապատասխան վերլուծություն օբյեկտի մրցակցային առավելությունների վերաբերյալ՝ հիմք ընդունելով համանման առաջարկների բնութագրիչները: Մշտապես համալրվող տեղեկատվական բազան մեզ թույլ է տալիս սեղմ ժամանակահատվածում ընտրել Ձեր պահանջներին և ցանկություններին համապատասխանող անշարժ գույքի օբյեկտ: Անփոխարինելի են մեր հիփոթեքային խորհրդատուների ծառայությունները, ովքեր մանրամասն կներկայացնեն Ձեզ բանկերի կողմից տրամադրվող հիփոթեքային ծրագրերի բոլոր առանձնահատկությունները: Առաջարկում ենք օգտվել մեր ընկերության ծառայություններից, քանզի մենք լիարժեք տիրապետում ենք անշարժ գույքի հետ կապված գործառույթների նրբություններին և գիտենք Հայաստանում անշարժ գույքի ձեռք բերման բոլոր առանձնահատկությունները: Մեր փորձառու մասնագետները կօգնեն Ձեզ արդյունավետ լուծումներ գտնել անշարժ գույքի ձեռքբերման հետ կապված բոլոր գործառույթներում:
 

<<Ռիելթի Կոնսալտ>> ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ ծառայություններն անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով`
 

 • Մասնագիտական խորհրդատվություն շուկայական արժեքի վերաբերյալ  որակավորված գնահատողի կողմից,
 • Հաճախորդի պահանջներին և ցանկություններին համապատասխանող արդյունավետ տարբերակի որոնում և ընտրություն,
 • Անշարժ գույքի օբյեկտի ձեռք բերման հետ կապված իրավաբանական, տեխնիկական և ֆինանսական խորհրդատվություն,
 • Ներկայացված յուրաքանչյուր անշարժ գույքի օբյեկտի վերաբերյալ համապատասխան տեխնիկական և իրավաբանական տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման նպատակով վարկային կազմակերպությունների ներգրավում,
 • Օտարման գործընթացի կազմակերպում և սպասարկում,
 • Փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մանրակրկիտ ստուգում և նախապատրաստում գործարքին,
 • Կանխավճարի կամ նախավճարի պայմանագրի նախապատրաստում, գումարի փոխանցում,
 • Վճարման ճկուն և անվտանգ ֆինանսական սխեմաների մշակում,
 • Անշարժ գույքի չափագրում /հաշվառում/,
 • Պետական գրանցման համար փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում սեղմ ժամկետներում,
 • Գործարքի համալիր իրավաբանական սպասարկում:

 

<<Ռիելթի Կոնսալտ>> ընկերությունն առաջարկում է ցանկացած գործառնական նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման հետ կապված ռիելթորական ծառայություններ,  այդ թվում`
 

 • բնակելի նշանակության օբյեկտների ձեռքբերում,
 • բնակարանի ձեռքբերում,
 • բնակելի տան ձեռքբերում,
 • առանձնատան ձեռքբերում,
 • այգետնակի ձեռքբերում,
 • ցանկացած նշանակության կոմերցիոն օբյեկտների ձեռքբերում,
 • հասարակական նշանակության օբյեկտների ձեռքբերում,
 • առևտրային օբյեկտի ձեռքբերում,
 • գրասենյակային տարածքի ձեռքբերում ,
 • սրճարանի, բարի ձեռքբերում,
 • ռեստորանային համալիրի ձեռքբերում,
 • հյուրանոցի ձեռքբերում,
 • կլինիկայի ձեռքբերում,
 • ուսումնական հաստատության ձեռքբերում,
 • գեղեցկության սրահի ձեռքբերում,
 • սպորտային համալիրի ձեռքբերում,
 • բենզալցակայանի և գազալիցքավորման ճնշակայանի ձեռքբերում,
 • արտադրական նշանակության օբյեկտների ձեռքբերում,
 • լեռնահանքային արդյունաբերության օբյեկտների ձեռքբերում,
 • գործարանի ձեռքբերում,
 • ֆաբրիկայի ձեռքբերում,
 • անասնաբուծական ֆերմայի ձեռքբերում,
 • ձկնաբուծական տնտեսության ձեռքբերում,
 • թռչնաֆաբրիկայի ձեռքբերում,
 • ցանկացած նշանակության հողամասերի ձեռքբերում,
 • գյուղատնտեսական հողամասի ձեռքբերում,
 • բնակավայրերի հողերի ձեռքբերում,
 • արդյունաբերության և այլ արտադրական նշանակության հողերի ձեռքբերում,
 • բազմաֆունկցիոնալ նշանակության օբյեկտների և անշարժ գույքի այլ օբյեկտների ձեռքբերում: